รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒)
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม