รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมบัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างมีคุณภาพ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยครับ