กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
บุคลากร
หน้าหลัก
แฟ้มผลงานนักเรียน
ผลสอบ
รางวัล
กิจกรรม Yuwa Got Talent 2020
    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔