กิจกรรม อ.ย.ว.Exercise 2019
    วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม อ.ย.ว.Exercise
โดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธาน การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใส และแสดงความสามารถทางด้านกายบริหารประกอบดนตรี รวมทั้งออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง