รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจจกรรมทัศนศึกษา ระดับอนุบาล ๓
    เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาลปีที่ ๓ กราบสักการะพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย หรือหลวงปู่ป่าสัก  และปิดท้ายด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์  ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี