รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ “ธรรมชาติสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับเด็ก” ในวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโดยมีฐานการทดลองต่างๆ ให้กับนักเรียน