รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 #1
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้แสดงความสามารถพิเศษ โดยแสดงการเต้น แอโรบิค และเป่าขลุ่ยเพลงบุพเพสันนิวาส ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรีและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ