รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 # 3
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้แสดงความสามารถพิเศษ โดยเล่นเครื่องดนตรีอูเคเลเล่ กีตาร์ และร้องเพลงประกอบท่าทาง ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรีและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ