รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมประเภณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๑
    โรงเรียนอนุยาลยุววิทยาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติวันลอยกระทง ร่วมกันทำกระทง และประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติระดับขั้นเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน