รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายสังฆทานเพื่อเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ครบ ๖๖ พรรษา โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ท่านผู้อำนวยการพร้อมทั้งท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูผู้ปกครอง นักเรียนร่วมทำบุญ