รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 #2
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นำโดย
  • ด.ช.กุลธวัช ยุววิทยา
  • ด.ช.ศุภกร ยศกลาง
  • ด.ช.ปุณณัต เจริญทวีคูณ
    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่แสดงความสามารถโดยการเดาะบอล และเต้นแร๊พ ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้แสดงความสามารถพิเศษ การเต้นประกอบเพลง ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรี และด้านกีฬา และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ