กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนป่าสัก จ.สระบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาร่วมจัดกิจกรรมและบริจาคอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสักและขอชื่นชมเเละเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่มีจิตอาสาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
  • กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการรักการอ่าน
  • การเล่นดนตรีสดเเละร้องเพลง
  • เเสดงจินตลีลาประกอบเพลง