รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ในระดับชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑