รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมเปิดบ้านผลงานของหนู ปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านผลงานของหนู โดยมีการจัดแสดงผลงานและการแสดงของนักเรียนพร้อมทั้งครูภูมิปัญญาที่หลากหลายมาให้ความรู้ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ