รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
การแข่งขันงานทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 3
   โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 3 ซึ่งผลการแข่งขันระดับคัดเลือกตัวแทนจังหวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 39 รายการ สรุปผลรางวัลดังนี้ ได้เหรียญทอง 31 รายการ เหรียญเงิน 5 รายการ เข้าร่วม 3 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 17 กุมภาาพันธ์ 2562 ทั้งหมด 26 รายการ