พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงค เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐
   เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒