กิจกรรม ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
    เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ได้จัดกิจกรรม อ.ย.ว.สดใสต้านภัยยาเสพติด ระดับชั้นประถมศึกษาระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา อ่านสารจากรองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญที่กำหนดคือ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจัดพิธีเปิด และมีกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
  • ครูนำนักเรียนชั้น ป.5 เดินรณรงค์ไปยังบริเวณเขตชุมชนเมือง
  • จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
  • แสดงละครต่อต้านยาเสพติด
  • จัดคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด