กิจกรรมนำความรู้สู่ อ.ย.ว.
    เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางบริษัทเยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรม " โครงการฟริท-ซี รักษ์โลก ปี ๕ " เพื่อสร้างความตระหนักในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจำแนกแยกขยะแต่ละประเภทให้กับนักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และแจกของที่ระลึกกับนักเรียนทุกคน