กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดดงนาค่าย จ.มหาสารคาม
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา นำโดย นางสาวเจียมจิต   ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดงนาค่าย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒