กิจกรรมนันทนาการ
    บริษัทแดรี่ พลัส จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรมนันทนาการ และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วและแผนที่ประเทศต่างๆ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ พร้อมนำผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส แจกให้กับนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓