รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑