รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาล
    เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ระดับอนุบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีความกล้าแสดงออก โดยได้ทำการให้คะแนนผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงรอบสุดท้ายในวันนี้ และยังได้ทันตแพทย์จากสาธารณสุขมาร่วมให้คะแนนสุขภาพฟันในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองของผู้เข้าประกวด และคณะคุณครูทุกท่าน อีกด้วย