สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จ.สระบุรี ติดตั้งอุโมงค์ตรวจวัดอุณหภูมิ
The Virtual Gate เพื่อชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19

     เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมทดสอบระบบ ติดตั้งอุโมงค์ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยร่วมทดสอบระบบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ณ พื้นที่หน้าห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ สำหรับ "อุโมงค์ตรวจวัดอุณหภูมิ The Virtual Gate" เพื่อชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 เริ่มติดตั้งและทดสอบใช้งานได้จริง เป็นแห่งแรกของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี 
   การใช้งาน ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ต้องเดินผ่านเข้าอุโมงค์ VIRTUAL SCHOOL GATE ที่ทางโรงเรียนได้ติดตั้งไว้บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า เพื่อสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจจับผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย โดยมีคุณครูคอยตรวจดูจากจอมอนิเตอร์ ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ คนไหนมีอุณหภูมิในร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องพักรอ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิใหม่อีกครั้ง และถ้าอุณหภูมิยังสูงอยู่ ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านทันที ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

#วิถีใหม่ยุววิทยา #อุโมงค์ตรวจวัดอุณหภูมิ #TheVirtualGate
ติดตาม คลิปใหม่ ๆ ได้ที่ youtube : Yuwa Channel