หน้าหลักโรงเรียน
รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
www.yuwawittaya.ac.th
    ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  บริหารงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูใหญ่โรงเรียน
โรงเรียนของเรา ได้รับรางวัลสำคัญๆ ได้แก่
  • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑
  • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
กำหนดชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศผลการเรียน คลิกที่นี่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีนี้ คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
    ภายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ มีกิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมจับสลากของขวัญ กิจกรรมเต้นประกอบเพลง กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค โดยเด็ก ๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน และของขวัญจากทุกภาคส่วน มา ณ โอกาส นี้
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี
    เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา และผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม