หน้าหลักโรงเรียน
รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
www.yuwawittaya.ac.th
    ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  บริหารงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูใหญ่โรงเรียน
โรงเรียนของเรา ได้รับรางวัลสำคัญๆ ได้แก่
  • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑
  • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันอังคาร ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
กิจกรรม Yuwa Got Talent 2018 #1
(วันศุกร์ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
ดัชมิลล์ เจ็นไอ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
(วันพุธ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
กำหนดชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 #2
(วันศุกร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 #3
(วันศุกร์ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise
(๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑)
The Best Practice 2018
(๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประจำปี ๒๕๖๑ (เทอม ๒) l SCHOOL'S ACTIVITY (Term 2) 2018                                        (กิจกรรมเทอม ๑ คลิกที่นี่)

ประกาศผลการเรียน คลิกที่นี่
กิจกรรมวันลอยกระทง
(๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
(๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
กิจกรรมวันดินโลก
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมวันลูกเสือไทย
(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)