เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

  • รับสมัคร "ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลที่ ๑" ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
  • รับสมัคร "ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖" วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
  • สนใจสมัครเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ / ๐๘๖-๓๑๒-๐๐๔๑ / ๐๘๕-๘๑๑-๗๗๔๖
กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรม Yuwa Got Talent 2020
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา www.yuwawitttaya.ac.th
สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สมัครเรียน 036-221-741
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
กิจกรรม Yuwa Got Talent 2020
    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒
    วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดแสดงผลงานทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการแสดงโครงงานที่ดีเด่น การแสดงความสามารถของนักเรียน การเรียนรู้ตามฐานจากครูภูมิปัญญา
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
    วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้กิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น แจกของขวัญ อาหาร ขนมและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมด้วยทุนการศึกษา
ประกาศผลสอบ ธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศผลสอบ ธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
   มีนักเรียนสอบได้ดังนี้ บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา)
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา
ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาติ/ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2563
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
บุคลากร
หน้าหลัก
แฟ้มผลงานนักเรียน
ผลสอบ
รางวัล
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
    โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล คือ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘