กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีนี้ คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี
    เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา และผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๑
   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๑  โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
    เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน  .
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาล
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรง สมบูรณ์ในทุกด้าน โดยการประกวดนี้คณะกรรมการจะทำการให้คะแนนผู้เข้าประกวดตลอดปีการศึกษาจนถึงวันประกวดที่นักเรียนได้มาแสดงความสามารถพิเศษกันในรอบสุดท้ายค่ะ
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด The Libray Week 6-8 February 2019
   เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ประกวดหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันเปิดพจนานุกรม แข่งขันระบายสีจากภาพ แข่งขันตอบปัญหาล่ารางวัล เล่นเกมจับไข่หรรษา นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนาน
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
การแข่งขันงานทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ ๓
   โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ ๓ ซึ่งผลการแข่งขันระดับคัดเลือกตัวแทนจังหวัดวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด ๓๙ รายการ สรุปผลรางวัลดังนี้ ได้เหรียญทอง ๓๑ รายการ เหรียญเงิน ๕ รายการ เข้าร่วม ๓ รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๗ กุมภาาพันธ์ ๒๕๖๒  ทั้งหมด ๒๖ รายการ
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา
    เมื่อวันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ในงาน Private School Teacher Award 2019
    เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดงาน Private School Teacher Award 2019 ในงานครบรอบ ๑๐๑ ปี การศึกษาเอกชน โดย ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่ได้เข้ารับ "รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Teacher Award 2019) ประจำปี ๒๕๖๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
งานวันครูประจำปี ๒๕๖๒
    ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่ได้รับรางวัลครูปฐมวัยดีเด่นและรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนใน"การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ" (คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ และระดับเหรียญทอง ไปสอบแข่งขันรอบสองในระดับประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเข้าร่วมการประเมินความสามารถในการอ่าน
    เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒  ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรม Stem Education Camp 2019
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Stem Education Camp 2019 ในวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับ Stem education สร้างความรู้และความสนุกสนานพร้อมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ( ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖)
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ “ธรรมชาติสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับเด็ก” ในวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโดยมีฐานการทดลองต่างๆ ให้กับนักเรียน
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเปิดบ้านผลงานของหนู ปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านผลงานของหนู โดยมีการจัดแสดงผลงานและการแสดงของนักเรียนพร้อมทั้งครูภูมิปัญญาที่หลากหลายมาให้ความรู้ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเข้าร่วมสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
   เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล
  • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑
  • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
  • คำขวัญโรงเรียน "เก่ง ดี มีสุข"
  • บริหารงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
  • สนใจสมัครเรียน ติดต่อสมัครเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ / ๐๘๖-๓๑๒-๐๐๔๑ / ๐๘๕-๘๑๑-๗๗๔๖

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  • ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเทศกาลเข้าพรรษา วันอังคารที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.
กิจกรรมบัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างมีคุณภาพ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยครับ
- อ่านต่อคลิกที่นี่
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและคุณครูได้แลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียนและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒)
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญและอันตรายของบุหรี่ รวมทั้งสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรม โรงเรียนสุขสันต์ปลอดควัน ปลอดบุหรี่ โดยในปีนี้มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ คือ "บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)"
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอน
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
   โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับความรู้ความสำคัญของท่านสุนทรภู่ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒
   โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาล ได้รับความรู้ความสำคัญของท่านสุนทรภู่ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย.
กิจกรรมหนูน้อยสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมหนูน้อยสภานักเรียน ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย โดยให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนระดับอนุบาล ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างตั้งใจ
กิจกรรม ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ได้จัดกิจกรรม อ.ย.ว.สดใสต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ภายใต้คำขวัญที่กำหนดคือ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจัดพิธีเปิด และมีกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์