รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
เรียนทุกท่าน คอมพิวเตอร์/มือถือ ของท่านต้องมีโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ได้ที่ http://get.adobe.com/reader/?promoid=BUIGO
"โปรแกรมการกรอกเกรด ออกแบบโดย คุณครูเตือนใจ จำปาทอง
(หัวหน้างานวัดและประเมินผล)"
หน้าหลักโรงเรียน
ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(อัพเดต วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖